Ab Trädgårdsglädje - Puutarhanilo Oy

Ab Trädgårdsglädje -

Puutarhanilo Oy

Höijersvägen 1 bst 6

10600 Ekenäs   

Ulrika Kallio

050-3767440

ulrika.kallio@puutarhanilo.fi

Monica Wikström

040-5290323

monica.wikstrom@puutarhanilo.fi

 

© 2010-2014 Ab Trädgårdsglädje - Puutarhanilo Oy

 


En vacker och välplanerad trädgård ger trädgårdsglädje, ökad livskvalitet och höjer husets värde!

 

Vi erbjuder trädgårdstjänster för privata hushåll, sommargäster, fastighetsbolag och andra företag, inom en radie på ca. 100 km från Ekenäs.

 

Vill du ha:

 

KONTAKTA OSS GÄRNA

Ulrika Kallio     och    Monica Wikström

trädgårdsmästare,      trädgårdsmästare,

ped.mag.                     ped.mag.

 

Kom ihåg att du får skatteavdrag för vissa trädgårdsarbeten.

För närmare info se www.vero.fi.